POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Polska Grupa Producentów Opakowań Drewnianych

 

  1. Administratorem danych jest Związek Pracodawców Polska Grupa Producentów Opakowań Drewnianychz siedzibą w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 184/186 lok. 215, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000713418, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7292721921, REGON: 369271010.
  2. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z PGPOD, a w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państwa Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PGPOD jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  5. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  7. W przypadku zawarcia umowy z PGPOD podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem jej umowy.Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy.
  8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PGPOD jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pgpod.pl