Polska Grupa Producentów Opakowań Drewnianych
ul. Pabianicka 184/186 lok. 215, 93-402 Łódź

NIP - 7292721921

Regon - 369271010

KRS - 0000713418

Zarząd

Wiesław Majtas - Prezes Zarządu (Polski Komitet Narodowy Epal)

Paweł Wojciechowski - Członek Zarządu (PM InterConsulting Sp. z o.o.)


Biuro PGPOD

Paweł Wojciechowski - Dyrektor Biura