Główny Urząd Statystyczny - produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych - drewno i wyroby z drewna i korka

Dane statystyczne za okres 01.2018 - 08.2018


Wzrost produkcji palet w sierpniu 2018 do 2017 - 12,4%
Wzrost produkcji palet w okresie I-VIII 2018 do 2017 - 19,2%


Index cen surowca drzewnego do produkcji palet
Żródło - FEFPEB, stan na II kwartał roku 2018